Mars Jayalah Bone

MARS JAYALAH BONE

SEMANGAT LELUHUR
DIPEGANG TEGUH PETUAH MANGKAU
DASAR ‘TUK BERPIJAK
MASYARAKAT SELALU BERADAB

TINGKATKAN PRESTASI
MEMBANGUN DISEGALA BIDANG
MENYONGSONG KEBAHAGIAAN
MASYARAKAT SEJAHTERA

MAJULAH RAKYAT BONE
RAIHLAH MASA DEPAN CERAH
JAYALAH NEGERI BONE
MASYARAKAT BONE BAHAGIA

MEMBANGUN SERENTAK
PEMERINTAH RAKYAT BERSATU PADU
PENUH KETAKWAAN
MENGHORMATI DAN MELAYANI

MAJULAH NEGERIKU
KABUPATEN BONE BERJAYA
HARAPAN KEBAHAGIAAN
DI DEPAN MENANTIMU

MAJULAH RAKYAT BONE
RAIHLAH MASA DEPAN CERAH
JAYALAH NEGERI BONE
MASYARAKAT BONE BAHAGIA